Användningsvillkor för sveriges-radio.com


Välkommen till sveriges-radio.com! Vänligen läs användarvillkoren noggrant eftersom de påverkar dina juridiska rättigheter.
"Sveriges-radio.com" Villkor för tjänster.

 


1.Inledning

Tack för att du väljer sveriges-radio.com, en tjänst för att lyssna på radiostationer och ljudströmmar online som stöds av S.R.L. "SHMIDT GOWORD" som ligger på 13/1 av. 1K Mircea cel Bat street, Chisinau, Republiken Moldavien .
Genom att använda denna webbresurs godkänner du alla villkor i detta avtal.

2. Tjänst

"Sveriges-radio.com" är den digitala motsvarigheten till en radiomottagare. Den består av ett index av radiostationer som är utformat för att förenkla sökandet efter radioprogram från radiosändningar eller radiokällor, oavsett om de är tillgängliga via vår webbplats eller via programvaruapplikationer som görs tillgängliga för mobila enheter, datorer eller bilsystem. "Sveriges-radio.com" är inte ett programföretag och dess katalogtjänst hänvisar bara användare till specifika innehållsleverantörer i enlighet med deras offentligt tillgängliga tjänster.


2. Ändringar i tjänsten

"Sveriges-radio.com" kan ändra, lägga till eller ta bort egenskaper och funktioner i sin tjänst utan föregående meddelande. Webbplatsen kan, efter eget gottfinnande, när som helst avbryta vissa eller alla funktioner i tjänsten (inklusive nya uppdateringar). "Sveriges-radio.com" är inte ansvarig för ändringar, avbrott eller avbrytande av tjänsten. Om du är missnöjd med ändringar i tjänsten är ditt enda alternativ att inte längre använda "Sveriges-radio.com".


3. Integritetspolicy

Integritetspolicyn finns tillgänglig på https://sveriges-radio.com/sekretesspolicy eller i applikationerna och reglerar hur "sveriges-radio.com" samlar in, använder, underhåller och avslöjar information som samlas in från användare. Denna integritetspolicy gäller för Applikationerna och alla produkter och tjänster som erbjuds "sveriges-radio.com". Vänligen läs den noggrant innan du använder tjänsten. Genom att använda den tjänst som tillhandahålls av "sveriges-radio.com" godkänner du villkoren i vår sekretesspolicy och förklarar att du förstår de alternativ som "sveriges-radio.com" erbjuder dig när det gäller din personliga information.
4. Användning av tjänsten

Vår tjänst tillhandahålls endast för din personliga och icke-kommersiella användning och du får inte överföra "sveriges-radio.com". Tjänsten till en tredje part. Du samtycker till att du inte kommer att sälja vidare, underlicensiera, överföra, hyra ut, leasa eller utnyttja "Sveriges-radio.com".

Tjänsten kommersiellt, helt eller delvis. Du samtycker till att du inte kommer att använda "sveriges-radio.com" Tjänsten på något olagligt sätt och att du inte kommer att försöka få obehörig tillgång till den (genom att modifiera den, anpassa den eller hacka den). Det är strängt förbjudet att samla in eller lagra personuppgifter om andra användare utan deras uttryckliga tillstånd.

När du använder tjänsten via en mobil enhet kan din trådlösa operatörs standardavgifter, dataavgifter och andra avgifter gälla, och du bekräftar att du är ensam ansvarig för alla sådana avgifter och kostnader.

 

5. Innehåll från tredje part

Definition av innehåll från tredje part

Med "innehåll från tredje part" avses:

- Alla radioprogram, podcasts eller annat ljudinnehåll som "sveriges-radio.com" Tjänsten ger dig möjlighet att lyssna på;

- Alla foton, bilder, grafik, ljudinspelningar, musikaliska verk, albumkonstverk, data, information, feedback, förslag, text, innehåll och annat material som en tredje part kan spela in, ladda upp, lägga upp, publicera, skicka in, leverera, tillhandahålla eller på annat sätt överföra;

- Alla länkar eller annan tillgång till webbplatser och resurser på Internet;

Innehåll från tredje part är upphovsrättsligt skyddat.

Du erkänner och godkänner att innehåll från tredje part kan vara upphovsrättsskyddat material från den tredje part som tillhandahåller det. Därför får det innehåll som nås på grundval av vår tjänst och som är skyddat av upphovsrättslagen och andra tillämpliga lagar inte reproduceras, användas för att utarbeta avledda verk, framföras offentligt eller visas offentligt och distribueras utan skriftligt medgivande från den tredje part som tillhandahållit det, utom i de fall då det är tillåtet enligt tillämplig lag.

Tredje parts innehåll kan överföras med en mängd olika kopieringsskyddsmekanismer som är utformade för att skydda den berörda tredje partens upphovsrättsliga intressen. Dessa kopieringsskyddsmekanismer kan begränsa eller förhindra "sveriges-radio.com" Tjänsten att spela upp innehåll från tredje part.

Du förstår att "sveriges-radio.com" inte har någon kontroll över en tredje parts beslut att införa sådana kopieringsskyddsmekanismer. Du samtycker till att "sveriges-radio.com" inte kan hållas ansvarig för din eller någon tredje parts möjlighet att få tillgång till eller lyssna på innehåll från tredje part på grund av en kopieringsskyddsmekanism.

På grund av upphovsrättsliga skyddsmekanismer är det strängt förbjudet att extrahera, ta bort eller på annat sätt ändra innehållet eller på något sätt göra försök till detta. Alla försök att göra detta kan leda till ansvar och kan resultera i att ditt konto avbryts eller raderas.

Vi är inte ansvariga för karaktären på tredje parts innehåll.

Tjänsten ger dig möjlighet att lyssna på och få tillgång till innehåll från tredje part som "sveriges-radio.com" inte utövar någon redaktionell eller programkontroll över. Vi är inte ansvariga för karaktären på innehållet från tredje part.

Du förstår också att:

- Den "sveriges-radio.com" Tjänsten garanterar inte tillgång till, inspelning av, lyssning på eller visning av något särskilt innehåll från tredje part;

- Innehållet från tredje part står inte under "sveriges-radio.com":s kontroll och "sveriges-radio.com" Tjänsten är inte ansvarig för och stöder inte sådant innehåll från tredje part;

- Leverantörer av tredjepartsinnehåll kan när som helst ändra eller ta bort tredjepartsinnehåll eller scheman;

 

6. Ditt innehåll

Genom att publicera ditt innehåll på eller via "sveriges-radio.com" Tjänsten samtycker du till, och genom detta ger du "sveriges-radio.com", en världsomspännande, icke-exklusiv, återkallelig, royaltyfri, fullt betald, underlicensierbar och överförbar licens att använda, ändra, reproducera, distribuera, visa, publicera, överföra, kommunicera med allmänheten, göra tillgänglig, sända, förbereda verk baserade på Ditt innehåll.

Du måste ha rätt att bevilja rättigheterna till ditt innehåll. Du får inte ladda upp ditt innehåll till eller via "sveriges-radio.com". Tjänsten, om du inte är upphovsrättsinnehavare eller har full behörighet att bevilja rättigheter till alla delar av ditt innehåll som du avser att ladda upp eller överföra till eller via "sveriges-radio.com". Tjänsten.

Definition av Ditt innehåll

"Ditt innehåll" innebär i sin helhet grafik, bilder, foton, ljudinspelningar, musikaliska verk, data, information, feedback, idéer, kommentarer, förslag, text, innehåll eller annat material som du lägger upp i samband med eller relaterar till tjänsten "sveriges-radio.com". Tjänsten.


7. Annonser, sponsring och partnerskap

Vi kan visa annonser för varor och/eller tjänster från tredje part eller annat reklammaterial via tjänsten. Ditt deltagande i kampanjer från tredjepartsannonsörer via "sveriges-radio.com" Tjänsten är enbart mellan dig och denna tredje part och ditt deltagande omfattas av de villkor som är kopplade till den annonsen eller kampanjen. Genom att använda "sveriges-radio.com" Tjänsten godkänner du att "sveriges-radio.com" inte är ansvarig för skador eller förluster av något slag som uppstår som ett resultat av deltagande i dessa kampanjer.

Detsamma gäller för alla länkar till tredje parts webbplatser (dvs. webbplatser som inte ägs eller drivs av "sveriges-radio.com") som visas på "sveriges-radio.com" webbplats.


8. Uppsägning av tjänsten

Du kan när som helst avsluta ditt konto och din rätt att använda tjänsten genom att kontakta kundtjänst på onlineradiofmin@gmail.com. Trots detta har "sveriges-radio.com" rätt att när som helst, oavsett anledning eller ej, omedelbart stänga av eller avsluta ditt konto, med eller utan meddelande till dig. Ditt innehåll på "sveriges-radio.com" Tjänsten (om något) kan också raderas permanent av "sveriges-radio.com" när som helst, utan föregående meddelande.


9. Immateriella rättigheter och licenser

All programvara som kan göras tillgänglig genom Tjänsten innehåller egen och konfidentiell information som skyddas av tillämpliga immaterialrättsliga lagar. "sveriges-radio.com" Tjänsten ger dig en personlig och icke-exklusiv rätt och licens att använda dessa programvaror endast för personlig och icke-kommersiell användning av "sveriges-radio.com" Tjänsten. Alla andra rättigheter som inte uttryckligen beviljas här är förbehållna "sveriges-radio.com".

Du får inte använda "sveriges-radio.com" Tjänsten för att utföra någon form av datautvinning, skrapning eller liknande metoder för insamling eller utvinning av data. All användning av tjänsten på annat sätt än vad som uttryckligen tillåts här är strängt förbjuden.

"sveriges-radio.com" respekterar och skyddar andras upphovsrätt och immateriella rättigheter och tar detta ämne på största allvar. Vi ber också våra användare att göra detsamma: respektera tredje parts rättigheter!

Intrång i immateriella rättigheter kommer inte att tolereras på "sveriges-radio.com". Tjänsten. Efter meddelande från en immaterialrättsinnehavare eller dennes ombud kommer "sveriges-radio.com" att ta bort allt material från tjänsten som vi anser gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter genom att det görs tillgängligt via "sveriges-radio.com". Tjänsten.

"sveriges-radio.com" kan också ta bort allt innehåll från tredje part som lagts upp av en enskild användare efter att ha fått mer än två meddelanden om nedtagning. "sveriges-radio.com" kan dock avsluta en användares konto efter att ha mottagit en enda anmälan om påstådda överträdelser.


10. Förfarande för anmälan av påstått intrång

Om du anser att något innehåll som anges på "sveriges-radio.com" Tjänsten har använts eller utnyttjats på ett sätt som gör intrång i en immateriell rättighet som du äger, bör du omedelbart skicka en "anmälan om påstått intrång"  till "sveriges-radio.com" info@sveriges-radio.com

För att anmälan ska vara effektiv ska du komma ihåg att åtminstone inkludera identifiering av det specifika material som påstås göra intrång, en fysisk eller elektronisk signatur av en person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av det material som påstås ha gjort intrång och information som gör det möjligt för "sveriges-radio.com" att svara dig, till exempel adress, telefonnummer eller e-post.